Best of the New Innovation Award, Switzerland 2004

Best of the New Innovation Award, Switzerland 2004

AINI, robot maya pintar atau Artificial Intelligent Neural-Network Identity yang dihasilkan sekumpulan penyelidik Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM), terus mendapat pengiktirafan antrabangsa apabila menerima “New Innovation Award 2004″ di Gindelwald, Sitzerland, baru-baru ini.

About osgoh

osgoh